פירוק שיתוף במקרקעין- סעיף 41א

לאחרונה נדרשתי לחוות דעת שמאי מקרקעין בנושא תביעת פירוק שיתוף במקרקעין.
המטרה של חוות דעתנו לענות על השאלות הבאות:
א. האפשרות לביצוע פירוק שיתוף בעין בזכויות בלתי מסוימות, בהתאם להוראות סעיף 41 (א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969.

בהינתן כי פירוק השיתוף יבוצע בדרך זו, קביעת מקדמי ההמרה והשטחים המועברים בין החלקות למטרת פירוק שיתוף בעין, בהתאם להוראות סעיף 41 (א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969.
ב. אומדן שווי השוק של הזכויות הבלתי מסוימות, בקריטריון של מוכר מרצון לקונה ברצון, נקי מכל חוב, שעבוד, עיקול, משכנתא וזכויות צד ג`.


    

מתחם "חסן ערפה"
ממוקם באזור המע"ר הדרומי של ת"א. שטחו כ- 81 דונם.
במשך עשרות שנים, הוקמו מבנים חד קומתיים וסככות במרבית שטח הקרקע. הבינוי אינו מסודר וללא תכנון. במתחם דרכים פנימיות מאולתרות. הפיתוח הסביבתי חלקי.
הפעילות במתחם מאופיינת בשימושים מעורבים למלאכה ומסחר. עיקר השימושים הנם בתחום ענף הרכב - חלקי חילוף, מוסכים וסדנאות, מגרשי גרוטאות, אביזרי רכב, תעשיית עץ ועוד. המתחם הנו בבעלות פרטית של מספר רב של בעלים. במתחם מחזיקים שונים.
בפועל, לא קיימת חפיפה בין הזכויות לחזקה. המתחם מאופיין בבנייה קשיחה במבנים בני קומה אחת לצד סככות ומבנים ארעיים.

המתחם בשלמות ממוקם על צירי תנועה מרכזיים בעיר - רחוב המסגר, דרך מנחם בגין ורחוב יצחק שדה.

הסביבה מאופיינת כסביבה עסקית לשימושי תעסוקה ומסחר, ומהווה את המע"ר של העיר.
הסביבה מאופיינת בתנופת פיתוח רבה, הכוללת את:
· פרוייקט "גינדי תל-אביב" (השוק הסיטונאי לשעבר) - פרוייקט הכולל מסחר רב, ומגורים.
· "שרונה" (בצמוד למתחם הקריה) - פרוייקט מסחר ומגורים.
· מתחם "געתון" (רחוב הארבעה) - תעסוקה ומסחר.

חוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969, סעיף 41 (א)

"היתה מניעה לחלוקת המקרקעין בעין רק לגבי אחד השותפים ולאותו שותף היו מקרקעין הגובלים במקרקעין המשותפים והוא הסכים שחלקו יצורף למקרקעין הגובלים, יחולקו המקרקעין לפי זה."

פס"ד א (נצרת) 2068/98, אברהים נעמה נאסר נ` האני אסעיד בדעאן, רימון בדעאן ואחרים, מיום 12.04.2005

סעיף 18: חלוקה בעין עדיפה על חלוקה בדרך של מכירה, בהתבסס על רע"א 1017/97 רידלביץ נ` מודעי.
סעיף 22: למטרת החלת סעיף 41 (א) לחוק המקרקעין, לא נדרש כי החלקה הסמוכה לנשוא הדיון תהיה בבעלות בלעדית של הבעלים וכן לא נדרשת הסכמת יתר הבעלים בחלקה הסמוכה.
סעיף 25: הכלל כי יש להעדיף חלוקה בעין גם בעניין חלקו של אחד השותפים, אלא אם יוכח כי יש בכך הפסד ניכר לשותפים.
סעיף 28: החלטה שהתקבלה באותו עניין - תבוצע חלוקה בעין, אשר תעביר את זכויות הבעלים לחלקה הסמוכה וזכויותיו יאוחדו בה.

בסיס חוות הדעת נערך בגישת ההשוואה לקרקעות ועסקאות בסביבה ביעוד למשרדים, מסחר ומגורים.

עסקאות במתחם חסן ערפה

פרוייקטים- קרובים
מגורים - "גינדי תל אביב"

אין באמור לעיל, משום יעוץ ו/או חוות דעת והוא מבוסס על ניתוחים ובדיקות שנערכו על ידי משרדנו.

משרדנו מעניק שירותי בחינת מיקסום שווי זכויות הדיירים במסגרת פרויקטים של תמ"א 38 וכן שמאות מקרקעין בתחומים הבאים.
· יעוץ במקרקעין בשלבי תכנון ולקרקעות ספקולטיביות.
· ניתוחי שווי טבלאות איזון והקצאה ופירוקי שיתוף במקרקעין
· שומות\חוות דעת להערכת שווי שוק של נכסים ושמאות מקרקעין.
הערכות שווי לבטוחה לבנקים.

 |  שמאות מקרקעין |  אודות  |  תמ''א 38 בשבילך  |  סוגיות נפוצות ופתרונות  |  מגמות חמות  |  קישורים  |  יצירת קשר  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
בועז וכולדר-שמאות מקרקעין- www.w-b.co.il © כל הזכויות שמורות
שמאי מקרקעין - שמאי מקרקעין בתל אביב - בועז וכולדר תל אביב: דרך מנחם בגין 44 טל: 03-6877979 פקס: 03-6877977 חיפה: סטפן וייז 1 טל: 04-8311738
כל מידע המובא באתר זה אינו מיועד להצגה או להעתקה, באופן מלא או חלקי, השימוש במידע דלעיל הינו באחריות המשתמש בלבד. כל המידע המוצג באתר הינו
מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת מקצועיות. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או חוות דעת והוא מבוסס על בדיקות ניתוחים והנחות עבודה, שנעשו במשרדנו.
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל