היטל השבחה בלב העיר תל אביב ואין תמא 38
היטל השבחה בלב העיר תל אביב ואין תמ"א 38- חייבים לדרוש קבלת פטור לפי סעיף 19 (ג)!

בהמשך למאמר קודם מחודש נובמבר 2013, בו הרחבתי וטענתי כי חייבים להתנגד ולערער על דרישות תשלום גבוהות בסכומים של מאות אלפים עד מיליונים וזאת בגין היטל השבחה, שלכאורה נובע מתכניות "לב העיר", שהתאשרו במרכז תל אביב.

    

בעיריית תל אביב הוחלט, מצד אחד, לא תתאפשר תוספת זכויות בניה בגין תמ"א 38 בבניינים, הבנויים ב"לב העיר" ומצד שני כאשר מתבקש היתר בניה לתוספת זכויות על בסיס תכניות "לב העיר" דורשת הועדה כי הבניין יחוזק וישופץ בהתאם לתקן מס` 413 שהנו תקן בפני רעידות אדמה ( הנדרש בבניה לפי תמ"א 38).

הבעיה הנה כי למרות הדרישות הזהות בעמידה בתקן בפני רעידות אדמה ב"לב העיר" הועדה דורשת וגובה היטל השבחה בעוד, שבמקומות אחרים בעיר תוספת הזכויות לפי תמ"א 38 אינה מחייבת והעירייה לא דורשת היטל השבחה.

יתכן, וכעת מנסה הועדה המקומית תל אביב לייצר איזון מחדש וזאת באמצעות
הסכמתה להענקת פטור לפי סעיף 19 (ג) וליותר מתא משפחתי אחד למגרש.

סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית קובע: "בניה או הרחבה של דירת מגורים לא ייראו כמימוש זכויות אם המחזיק במקרקעין או קרובו הגיש בקשה להיתר בניה על אותם מקרקעין שישמשו למגוריו או למגורי קרובו ובלבד שהשטח הכולל של דירת המגורים האמורה לאחר בנייתה או הרחבתה אינו עולה על 140 מ"ר; עם כל בניה או הרחבה נוספת מעל השטח האמור ישולם היטל, בשיעור יחסי לגודל הבניה או ההרחבה הנוספת."
בפסיקת ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה, מחוז ירושלים ( מיום 4 יוני 2013
ערר מס`: ימ – 13/64+101+123- 81 ) התמודדה עם הסוגיה הזהה שמתעוררת בעררים בהם מתבקש פטור לפי סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה.
בניתוח לקראת החלטתה התייחסה לפסקי דין בעניין כדוגמת ר` ע"א 7417/01 צרי ואח` נ. הועדה המקומית גבעתיים. יצוין, כי במקרה זה לאור תכלית זו של הפטור כפטור סוציאלי קבע בית המשפט העליון בעניין צרי, כי ניתן לקבל פטור אחד ויחיד לתא המשפחתי.
בפסק הדין בעניין רעא 3626/06 ד"ר זיאד חמאיסי נ` הועדה המקומית לתכנון ובניה, מבוא העמקים. פסק הדין בעניין חמאיסי סייג את הלכת צרי ונתן את האפשרות לקבל פטור גם בבניה על מגרש ריק, אך באופן מפורש הותיר על כנה את ההלכה כי לתא המשפחתי מגיע פטור אחד ויחיד במגרש אחד.
פסק דין נוסף לעניין פרשנות סעיף 19(ג)(1) בבית המשפט המחוזי בעניין ע"א (מרכז) 14301-12-09 זיו הצופה ואח` נ` הוועדה המקומית לתכנון ובניה הוד השרון. פסק בית המשפט המחוזי, ברוח הלכת צרי, כי לא ניתן להתגבר על מגבלת הפטור הבודד לתא המשפחתי באמצעות העברה ללא תמורה לקרוב.

החלטת ועדת הערר קבעה:
א. במסגרת תחשיב הפטור לפי סעיף 19(ג)(1) או סעיף 19(ג)(2) יש להביא בחשבון במצב הקודם את סך הזכויות של התא המשפחתי במקרקעין.
ב. תא משפחתי זכאי לפטור אחד ויחיד מכוח סעיף 19(ג)(1) או סעיף 19(ג)(2), וכאשר ניתן לתא המשפחתי פטור שכזה, במקרקעין כלשהם בישראל, אין זכאות לפטור נוסף;
ג. לא ניתן לשלול את הזכות לפטור לפי סעיף 19(ג)(1) או לפי סעיף 19(ג)(2) מתא משפחתי אשר לו דירה נוספת שאינה במקרקעין נשוא הבקשה לפטור;
ד. אין להביא בחשבון בעת תחשיב הפטור זכויות של התא המשפחתי במקרקעין אשר אינם המקרקעין נשוא הפטור.

 |  שמאות מקרקעין |  אודות  |  תמ''א 38 בשבילך  |  סוגיות נפוצות ופתרונות  |  מגמות חמות  |  קישורים  |  יצירת קשר  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
בועז וכולדר-שמאות מקרקעין- www.w-b.co.il © כל הזכויות שמורות
שמאי מקרקעין - שמאי מקרקעין בתל אביב - בועז וכולדר תל אביב: דרך מנחם בגין 44 טל: 03-6877979 פקס: 03-6877977 חיפה: סטפן וייז 1 טל: 04-8311738
כל מידע המובא באתר זה אינו מיועד להצגה או להעתקה, באופן מלא או חלקי, השימוש במידע דלעיל הינו באחריות המשתמש בלבד. כל המידע המוצג באתר הינו
מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת מקצועיות. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או חוות דעת והוא מבוסס על בדיקות ניתוחים והנחות עבודה, שנעשו במשרדנו.
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל