אודות

חוות דעת לבנקים
הנכסים המשועבדים כבטוחה להחזר ההלוואה הינם דירות פרטיות ו/או נכסים מסחריים ו/או, מכל הסוגים והן קרקעות.מטרת ההלוואה על פי רוב היא רכישת הרכוש אשר ישועבד או שיפוצו, אף כי שימושים נוספים לכסף אפשריים.

חוות דעת לבנקים

חוות דעת לשווי שוק
ב-שמאות מקרקעין שווי שוק הנו הסכום המוערך שבו ניתן להחליף נכס במועד הקובע לשומה בעסקה בין קונה מרצון למוכר מרצון שאינם קשורים, לאחר שיווק מתאים, כאשר שני הצדדים פועלים בצורה מושכלת, זהירה, וללא כפיה.

שומות מקרקעין

שומות לפיצויי הפקעה
הפקעה של מקרקעין בישראל היא העברה כפויה בתמורה או ללא תמורה של מקרקעין.

פיצויי הפקעה

שומה אחרת בהיטל השבחה
היטל השבחה הוא תשלום חובה הנדרש מבעל מקרקעין או מחוכר לדורות ע"י הוועדה המקומית אשר אישרה תוכנית והביאה בכך לעליית שווי המקרקעין שלו.

היטל השבחה

ייעוץ עסקי לחברות נדל"ן
חברות העוסקות בהשקעות, בנדל"ן מניב או בנדל"ן למגורים צריכות להעזר בשמאי מקרקעין בעת קבלת החלטות אופרטיביות לניהול הטוב ביותר לנכס.

ייעוץ עסקי

שומות לירידות ערך
פיצויים על פי חוק התכנון והבנייה נועדו לפצות בעלי מקרקעין שנפגעו וערכם ירד עקב אישור אחת מהתוכניות.

ירידת ערך

שמאות מקרקעין הנו מקצוע העוסק, בין השאר, במציאת שווים, בדרך כלל שווי שוק, של נכסי דלא ניידי (נדל"ן).

הצורך בשומות נובע מאופיו של שוק המקרקעין: הנכסים הנסחרים בו הינם מוצרים הטרוגניים; לא דומה נכס אחד לאחר, ובעיקר נבדלים הם במיקום, שהנו הגורם העיקרי בקביעת השווי. בשל כך לא תיתכן זירת מסחר מרכזית לנדל"ן, כפי שקיימת בורסה לצורך המסחר במניות של חברות מסחריות ובאגרות חוב. העדר מחיר הנקבע בזירת מסחר מצריך ביצוע הערכת שווי. ההערכה מבוצעת על ידי שמאי מקרקעין מוסמך, על-פי כללי שמאות מקובלים. בישראל מוסדר מקצוע שמאות המקרקעין על ידי מועצת שמאי המקרקעין במשרד המשפטים ועל ידי לשכת שמאי מקרקעין.
 שמאי מקרקעין - בועז וכולדר
שמאי מקרקעין - בועז וכולדר שמאי מקרקעין - בועז וכולדר

תואר ראשון במדעי החברה מאוניברסיטת חיפה. בוגר התכנית לשמאות מקרקעין וניהול נכסים, אוניברסיטת תל-אביב, 1995. שמאי מקרקעין מוסמך מטעם מועצת שמאי המקרקעין, 1996, רשיון מס` 503. מוסמך כמגשר ע"י המרכז הישראלי למשא-ומתן וישוב סכסוכים - מכון נאמן, 1998.
משנת 1999 - מנהל משרד עצמאי לשמאות מקרקעין, המתמחה במתן חוות דעת מקצועיות בתחום שמאות המקרקעין.
כמו כן שימש כ: מרצה לנדל"ן בתכנית למנהל עסקים ב`, המכללה למנהל קמפוס תל-אביב.
מגשר במרכז לגישור, נווה צדק. שמאי מקרקעין בשירות המילואים, משהב"ט.


 שמאות מקרקעין ניסיון מקצועי

 • שומות מקרקעין וחוות דעת למטרת אומדן שווי שוק בעסקאות שבין מוכר מרצון לבין קונה מרצון לכל מגוון סוגי המקרקעין.
 • חוות דעת מקצועיות ושומות מקרקעין למטרת שעבודים ודוחות 0 למרכזים מסחריים, מגדלי משרדים, מבנים ודירות למגורים, חניונים, מבני תעשיה ומחסנים, בתי מלון, אולפנים ובתי קולנוע ותחנות תדלוק.
 • חוות דעת מומחה ושומות מקרקעין למטרת כינוס נכסים.
 • שומות מקרקעין וחוות דעת בעניינים מוניציפליים לרבות היטלי השבחה מטעם ועדות מקומיות, ראש העין, קרית אונו ומגדל העמק וכן שומות נגדיות כנגד ועדות מקומיות בכל רחבי הארץ.
 • שומות מקרקעין בענייני ירידת ערך ופיצויים ראויים בגין הפקעות במקרקעין.
 • זכויות בדיירות מוגנת והערכת שווי דמי המפתח, וראשי פיצוי בגין פינויים.
 • הערכות שווי למטרת הנפקה / הפרטה.
 • בדיקות כדאיות כלכלית לפרוייקטים ומכרזים.
 • מנהל מקרקעי ישראל – הפחתת מיסים ושומות מקרקעין בענייני שינוי יעוד ודמי היתר בגינם, דמי הסכמה, הוונים והשלמתם, דמי פינוי ראויים, דמי חכירה ראויים וכיו"ב.
 • חוות דעת מומחה לבתי משפט.
 • ניהול בוררויות ועריכת שומות מכריעות.
 • ליווי תכניות בהכנה, הקצאת זכויות וטבלאות איזון בין בעלי הזכויות ברה-פרצלציות.
 • הפחתת מיסים לרבות מס שבח מס רכישה וכיו"ב.
 • פיצויים ראויים בגין הפקעת מקרקעין שנעשו על ידי המדינה, רשויות מקומיות, מע"צ, החברה הלאומית לדרכים, כביש חוצה ישראל וכיו"ב
 • ייעוץ ליורשים בכל תחומי המקרקעין (ליווי יורשים ומתן חוות דעת מקצועיות לבתי משפט לענייני ירושה).
 • שומות מקרקעין וחוות דעת בענייני זכויות בנייה בתים משותפים ורכוש משותף.
 • הערכות שווי של נכסי נדל"ן וזכויות בנדל"ן.
 • הערכות שווי למשקים חקלאיים ונחלות לרבות אומדני שווי בגין מיסוי מקרקעין כגון דמי הסכמה מס שבח ועוד.

 מגוון הערכות שמאות בתחומים בהם מתעסק המשרד

 • נכסים מסחריים – לרבות שומות מקרקעין והערכות שווי של מרכזי קניות, בתי מלון, בתי קולנוע, מרכזי בילוי, אולפנים, ספורט ונופש.
 • היטל השבחה הן מטעם הועדות המקומיות לתכנון ולבניה, ראש העין וקריית אונו, "שומות אחרות" ושומות מכריעות והן מצד גורמים פרטיים כנגד הוועדות השונות בכל רחבי הארץ.
 • חוות דעת לירידת ערך ס` 197 ופיצויים ראויים בגין הפקעות במקרקעין.
 • מנהל מקרקעי ישראל - שינוי יעוד ודמי היתר בגינם, דמי הסכמה, הוונים והשלמתם, דמי פינוי ראויים, דמי חכירה ראויים וכיו"ב.
 • קרקעות ספקולטיביות, וקרקעות בשלבי תכנון מתקדמים.
 • חוות דעת כשמאי מכריע/בורר וכשמאי מוסכם ע"י הצדדים.
 • חוות דעת מומחה לבתי משפט וועדות ערר.
 • חוות דעת לכינוסי נכסים.
 • פירוקי שיתוף, הקצאת זכויות וטבלאות איזון בין בעלי הזכויות.
 • זכויות בדיירות מוגנת והערכת שווי דמי המפתח, וראשי פיצוי בגין פינויים.
 • מיסוי מקרקעין.
 • הערכות שווי למטרת הנפקה / הפרטה.
 • תחנות תדלוק.
 • ליווי תכניות בנין עיר בהכנה.
 • חקירות לאיתור נכסי מקרקעין והזכויות בהם.

 |  שמאות מקרקעין |  אודות  |  תמ''א 38 בשבילך  |  סוגיות נפוצות ופתרונות  |  מגמות חמות  |  קישורים  |  יצירת קשר  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
בועז וכולדר-שמאות מקרקעין- www.w-b.co.il © כל הזכויות שמורות
שמאי מקרקעין - שמאי מקרקעין בתל אביב - בועז וכולדר תל אביב: דרך מנחם בגין 44 טל: 03-6877979 פקס: 03-6877977 חיפה: סטפן וייז 1 טל: 04-8311738
כל מידע המובא באתר זה אינו מיועד להצגה או להעתקה, באופן מלא או חלקי, השימוש במידע דלעיל הינו באחריות המשתמש בלבד. כל המידע המוצג באתר הינו
מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת מקצועיות. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או חוות דעת והוא מבוסס על בדיקות ניתוחים והנחות עבודה, שנעשו במשרדנו.
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל