חוות דעת לשווי שוק
שומות /חוות דעת לעניין שווי שוק נערכות על ידי משרדנו, הן עבור לקוחות פרטיים והן עבור לקוחות מסחריים ואחרים. למשרדנו ניסיון רב תחומי ובין לקוחותינו מנויים בנקים , חברות מסחריות פרטיות, חברות בורסאיות, גופים שונים ואנשים פרטיים. כאמור, ערכנו חוות דעת ושומות בכל רחבי הארץ לשביעות רצון לקוחותינו.

שומות משמשות מטרות רבות. דוגמאות מרכזיות הינן:
חוו"ד חיצונית, המוזמנת על ידי מוסד פיננסי (בדרך-כלל בנק), לפני שהוא מעניק משכנתא או הלוואה אחרת שבה משמש נכס דלא ניידי כבטוחה. לצורך הערכת השפעת אישורה של תוכנית בניין עיר (תב"ע) על שווים של מקרקעין, כדי לאפשר לקבוע את חבות היטל ההשבחה, במידה והורחבו זכויות הבניה או חלה השבחה אחרת. או לחלופין, את גובה הפיצויים להם זכאי בעל הנכס במידה והתוכנית הביאה לידי ירידת ערך. קביעת תשלומי האיזון להם זכאים בעלי המגרשים, במתחם שעבר רהפרצלציה באמצעות תוכנית איחוד וחלוקה.

לצורך הערכת שווים של מקרקעין הכלולים בדו"חות הכספיים של חברות בע"מ. צורך זה חשוב במיוחד במדינות, כגון ישראל, אשר אימצו את תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS), שכן אלו מעודדים הערכות שווי תקופתיות לנכסים לא-סחירים, כדי להימנע מההטיה הנובעת מרישומם של ערכים היסטוריים במאזן.
 שווי זכויות של דיירים מוגנים
שווי זכויות של דיירים מוגנים בהתאם לקווים המנחים של שמאי המקרקעין

כשמאי מקרקעין עד לפני שנות ה- 2000 וגם אחרי נדרשנו להערכות שווי של נכסים התפוסים על ידי דיירים מוגנים.
דיירים מוגנים הם בעלי 2 זכויות עיקריות כלהלן:
  • אי פינוי מהנכס ובדירות ובעסקים גם חל על הדור הממשיך, במידה וממשיכים לגור או לעבוד בנכס.
  • תשלום דמי שכירות נמוכים ביותר בדרך כלל כמה מאות שקלים בחודש לעומת שכר דירה בשוק החופשי שהנו כמה אלפים.

לזכויות הללו משמעות כלכלית היוצרת יתרון כלכלי שהנו שווה ערך ב-% מערך הנכס.


ראה מידע נוסף     
 שווי דירות פנטהאוז ודופלקס בהשוואה לדירות רגילות
שווי דירות פנטהאוז ודופלקס בהשוואה לדירות רגילות שווי דירות פנטהאוז ודופלקס בהשוואה לדירות רגילות
שווי שוק ל"פנטהאוזים" ו"דופלקסים" לעומת דירות רגילות | מאי 2012- שכונת "הרצליה הירוקה", הרצליה
 
במסגרת עבודתנו במהלך חודש, בשכונת "רמת אביב ג` החדשה", ערכנו מחקר מקיף.
מטרת המחקר, לזהות האם קיים פער בין מחירו של מ"ר בדירות סטנדרטיות לבין מחירו של מ"ר בדירות "יוקרתיות". בנוסף, נתבקשנו לזהות מהם מאפייני רמת גמר גבוהה כפי שנדרשת על ידי רוכשי דירות היוקרה.
 

ראה מידע נוסף     
 אומדן שווי שוק של קרקע התפוסה על ידי פולשים
אומדן שווי שוק של קרקע התפוסה על ידי פולשים אומדן שווי שוק של קרקע התפוסה על ידי פולשים

לאחרונה במסגרת עבודתנו נתקלנו בצורך לאמוד את שווי השוק של קרקע בשטח של כ- 3 דונם (מיועדת ל- 12 בתים צמודי קרקע דו משפחתיים) באחת מערי המרכז. כשנתקבלו המסמכים המשפטים וערכנו ביקור בנכס התברר לנו כי במהלך 10 השנים האחרונות פלשו אל הקרקע 3 משפחות ובנו עליה 3 בתי מגורים. מטרת עבודתנו היתה לאמוד את שוויה של הקרקע בניכוי עלות פינוי הפולשים.


ראה מידע נוסף     
 שמאות מקרקעין - שמאות באנגליה
באנגליה התאוריה והפרקטיקה השמאית מפותחות ביותר (מכונה שם: property valuation ושמאי מקרקעין מכונה land valuer (דהיינו: "שמאי מקרקעין" ומכאן מקור המושג בעברית, ירושת תקופת המנדט) או property valuer (כלומר: "שמאי נדלן"); השוו ל- real estate appraisal באנגלית אמריקאית). בין שאר הסיבות לכך בולטת העובדה שהרבה לפני התקבלותן של תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) באנגליה בפרט ובאיחוד האירופי בכלל, כבר תקני החשבונאות המקוריים הבריטיים חייבו שערוך נכסים לא-סחירים במאזן, ולפיכך שמאים בריטיים נדרשו לבצע הערכות שווי תקופתיות לבנייני משרדים ושאר מבנים מסחריים.

ראה מידע נוסף     
 שמאות מקרקעין - שלוש גישות שומה

לפי השיטה האמריקאית, המקובלת במדינות רבות וגם בישראל, קיימת חלוקה לשלוש גישות שומה עיקריות. אלה הן גישת ההשוואה, גישת היוון ההכנסות, וגישת העלות. על השמאי לקבוע איזה מהגישות ניתננת ליישום בנכס מסוים, ולפי זה להעריך את שוויו.


ראה מידע נוסף     
 שמאות מקרקעין - שווי שוק
שמאות מקרקעין - שווי שוק שמאות מקרקעין - שווי שוק
שווי שוק (Market Value) הנו בסיס השומה Basis of Valuation) החשוב ביותר.
אך קיימים גם בסיסי שומה נוספים כגון שווי בשימוש (Value-in-Use), שווי מיוחד (Special Value) ואחרים. אלה מוגדרים בתקן שמאות בינלאומי מס` 2 - "בסיסי שומה שאינם שווי שוק" (IVS 2 - Valuation Bases Other Than Market Value). שווי שוק עצמו מוגדר בתקן שמאות בינלאומי מס` 1 (IVS 1 - Market Value Basis of Valuation) באופן הבא:

"שווי שוק הנו הסכום המוערך שבו ניתן להחליף נכס במועד הקובע לשומה בעסקה בין קונה מרצון למוכר מרצון שאינם קשורים, לאחר שיווק מתאים, כאשר שני הצדדים פועלים בצורה מושכלת, זהירה, וללא כפיה."

 |  שמאות מקרקעין |  אודות  |  תמ''א 38 בשבילך  |  סוגיות נפוצות ופתרונות  |  מגמות חמות  |  קישורים  |  יצירת קשר  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
בועז וכולדר-שמאות מקרקעין- www.w-b.co.il © כל הזכויות שמורות
שמאי מקרקעין - שמאי מקרקעין בתל אביב - בועז וכולדר תל אביב: דרך מנחם בגין 44 טל: 03-6877979 פקס: 03-6877977 חיפה: סטפן וייז 1 טל: 04-8311738
כל מידע המובא באתר זה אינו מיועד להצגה או להעתקה, באופן מלא או חלקי, השימוש במידע דלעיל הינו באחריות המשתמש בלבד. כל המידע המוצג באתר הינו
מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת מקצועיות. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או חוות דעת והוא מבוסס על בדיקות ניתוחים והנחות עבודה, שנעשו במשרדנו.
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל