חוות דעת לבנקים
חוות דעת לבנקים נערכות על ידי משרדנו, הן עבור הבנקים הגדולים בישראל והן עבור לקוחות פרטיים, מסחריים ואחרים, לשם קבלת אשראי ו/או הלוואה מהבנק.
 
הנכסים המשועבדים כבטוחה להחזר ההלוואה הינם דירות פרטיות ו/או נכסים מסחריים ו/או אחרים, מכל הסוגים והן קרקעות שונות. למשרדנו ניסיון רב תחומי ובין לקוחותינו מנויים בנקים , חברות מסחריות פרטיות, חברות בורסאיות, גופים שונים ואנשים פרטיים. כאמור, ערכנו חוות דעת ושומות בכל רחבי הארץ לשביעות רצון לקוחותינו.

להלן הסבר קצר על מהות המשכנתא:
משכנתא הוא מונח המתאר שעבוד נכס מקרקעין כבטוחה להחזרת הלוואה. ההלוואה, בגינה ניתנת המשכנתא, היא בדרך כלל הלוואה גדולה וארוכת טווח. מטרת ההלוואה על פי רוב היא רכישת הרכוש אשר ישועבד או שיפוצו, אף כי שימושים נוספים לכסף אפשריים. המקרה הנפוץ הוא שעבוד נכס דלא ניידי לצורך רכישתו.

ההלוואה נשוא המשכנתא ניתנת על ידי בנק המתמחה בכך - בנק למשכנתאות או על ידי אגף מתמחה בבנק כללי, ונותן המשכנתא ממשכן את הדירה שהוא רוכש בכסף זה - רושם שיעבוד של הדירה בטאבו על שם הבנק שנתן את ההלוואה. אם נותן המשכנתא אינו עומד בהחזר ההלוואה (לפי מועדי התשלום הנקובים), הבנק רשאי לתפוס חזקה בנכס הממושכן ולמכור אותו באמצעות כינוס נכסים תמורת חלק משוויו בלבד בשל העובדה כי מדובר במימוש כפוי ומהיר. בכסף זה מכוסה יתרת החוב, ואם נותרים עודפים הם מועברים ללווה.
טעות נפוצה היא לומר כי אדם לוקח משכנתא לשם רכישת נכס, יש לומר כי אדם נותן לבנק משכנתא על הנכס המשועבד למטרה זו.
 שווי זכויות של דיירים מוגנים
שווי זכויות של דיירים מוגנים בהתאם לקווים המנחים של שמאי המקרקעין

כשמאי מקרקעין עד לפני שנות ה- 2000 וגם אחרי נדרשנו להערכות שווי של נכסים התפוסים על ידי דיירים מוגנים.
דיירים מוגנים הם בעלי 2 זכויות עיקריות כלהלן:
  • אי פינוי מהנכס ובדירות ובעסקים גם חל על הדור הממשיך, במידה וממשיכים לגור או לעבוד בנכס.
  • תשלום דמי שכירות נמוכים ביותר בדרך כלל כמה מאות שקלים בחודש לעומת שכר דירה בשוק החופשי שהנו כמה אלפים.

לזכויות הללו משמעות כלכלית היוצרת יתרון כלכלי שהנו שווה ערך ב-% מערך הנכס.


ראה מידע נוסף     
 שמאי המקרקעין חשיבותו בעת קבלת הלוואה/משכנתא
שמאי המקרקעין חשיבותו בעת קבלת הלוואה/משכנתא שמאי המקרקעין חשיבותו בעת קבלת הלוואה/משכנתא

ביום ‏18/04/2009 ניתנה בבית משפט השלום בתל אביב-יפו, החלטה, של כב` השופט מיכאל תמיר, אשר מדגיש את חשיבותה המרכזית של חוות דעתו המקצועית, של שמאי מקרקעין, בעת מתן משכנתא/בטוחה לאשראי על ידי מוסד פיננסי/בנק.


ראה מידע נוסף     
 אומדן שווי שוק לבטוחה לאשראי/משכנתא
אומדן שווי שוק לבטוחה לאשראי/משכנתא אומדן שווי שוק לבטוחה לאשראי/משכנתא

בהמשך לניסיוננו לעריכת שומות לנכסים שונים, מצאנו מקום להרחיב את הדגשים בעריכת שומות לבטוחה לבנק לצורך קבלת אשראי. במאמר זה נעמוד את הדגשים והמושגים הבסיסיים בבוא השמאי להעריך את שווי הנכס לצורך שעבודו.
סוג הנכס המשועבד - בבואנו להעריך נכס מקרקעין, יש חשיבות לסוג הנכס המוערך. לכל נכס יש את הדגשים המיוחדים לו ויש, להבדיל האם מדובר בדירת מגורים, מבנה תעשייה, בית מלון ...... או קרקע חקלאית.


ראה מידע נוסף     

 |  שמאות מקרקעין |  אודות  |  תמ''א 38 בשבילך  |  סוגיות נפוצות ופתרונות  |  מגמות חמות  |  קישורים  |  יצירת קשר  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
בועז וכולדר-שמאות מקרקעין- www.w-b.co.il © כל הזכויות שמורות
שמאי מקרקעין - שמאי מקרקעין בתל אביב - בועז וכולדר תל אביב: דרך מנחם בגין 44 טל: 03-6877979 פקס: 03-6877977 חיפה: סטפן וייז 1 טל: 04-8311738
כל מידע המובא באתר זה אינו מיועד להצגה או להעתקה, באופן מלא או חלקי, השימוש במידע דלעיל הינו באחריות המשתמש בלבד. כל המידע המוצג באתר הינו
מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת מקצועיות. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או חוות דעת והוא מבוסס על בדיקות ניתוחים והנחות עבודה, שנעשו במשרדנו.
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל