מגמות חמות
מציג 17 עד 32 מתוך 49 נושאים.
« 1 2 3 4 »
 שווי קרקעות ספקולטיביות
שווי קרקעות ספקולטיביות שווי קרקעות ספקולטיביות

שווי קרקעות ספקולטיביות- מתחם "חוף התכלת", הרצליה 2013

הקרקעות, נשוא המאמר, כלולות במתחם גדול המיועד לשינוי יעוד. יעוד הקרקעות המאושר הנו בעיקרו קרקעות ביעוד לתכנון בעתיד וקרקעות ביעוד חקלאי.
מתחם חוף מאופיין הקרקעות ממוקמות באגפה הדרום-מערבי של העיר, בתחום הרזרבה לתכנון של העיר, הידוע גם כמתחם "חוף התכלת".
פני הקרקע מישוריים. לא קיים פיתוח סביבתי, למעט צירי התנועה ההיקפיים.


ראה מידע נוסף     
 תמ"א 38: מה עדיף - מימון בנקאי או עצמאי?
תמ"א 38: מה עדיף - מימון בנקאי או עצמאי? תמ"א 38: מה עדיף - מימון בנקאי או עצמאי?

אחרי שהחלטתם לבצע חיזוק ושיפוץ לבניין המגורים המשותף והצלחתם לבחור את היזם הראוי, הגיע הרגע לבדוק מולו איך הוא מתכוון לממן את כל הפרויקט - בעצמו או בעזרת הבנק?

עו"ד רוית סיני וכולדר פורסם: 20.09.12


ראה מידע נוסף     
 שמאי מקרקעין ופס"ד "רוטמן" בבית משפט עליון לעניין הפקעות
שמאי מקרקעין ופס"ד "רוטמן" בבית משפט עליון לעניין הפקעות שמאי מקרקעין ופס"ד "רוטמן" בבית משפט עליון לעניין הפקעות

במהלך תחילת שנת 2012 פורסם פס"ד בבית המשפט העליון עא/8622/07 נכתב על ידי כבוד השופט פוגלמן ונקרא "הלכת רוטמן". פסק דין זה מהווה "אבן דרך" ומראה מקום בכל נושא ההפקעות. בפני שמאי מקרקעין ניתנו הכלים והקריטריונים הקובעים להערכת שווי שוק לצורך פיצויי הפקעה.

אחת השאלות המרכזיות בהן דן פסק הדין הנה: האם יש לשלם פיצויים מהמ"ר הראשון או ניתן לקזז 25% בהתאם להוראות של פקודת הקרקעות רכישה לצרכי ציבור/הדרכים ומסילות ברזל.
בפסיקתו קובע השופט כי כאשר ההפקעה הנה לצורך הקמת תשתית לאומית כגון כבישים, מסילות, רשות הניקוז וכד` אזי יש לשלם פיצויים החל מהמ"ר הראשון.


ראה מידע נוסף     
 שמאי מקרקעין – זיהוי קנייני של נכסי מקרקעין
שמאי מקרקעין – זיהוי קנייני של נכסי מקרקעין שמאי מקרקעין – זיהוי קנייני של נכסי מקרקעין

שמאי מקרקעין נאלץ להתמודד מול סוגיות של זיהוי קנייני של נכס מקרקעין.
לא פעם ולא פעמיים, נתקלנו במקרים בהם הרישום בנסח הטאבו ו/או בפנקס הבתים המשותפים אינו תואם את המצוין בהיתר הבנייה, בעיקר בנושאים של אופי השימוש. לדוגמא, נכס שמוגדר כדירה בקומת קרקע בתשריט הבית המשותף ו/או בנסח רישום המקרקעין ולמעשה על פי ההיתר השימוש המותר הינו מחסן.


ראה מידע נוסף     
 - הגודל כן קובע: ביצוע תמ"א 38 במגרשים קטנים
- הגודל כן קובע: ביצוע תמ"א 38 במגרשים קטנים - הגודל כן קובע: ביצוע תמ"א 38 במגרשים קטנים

רוצים לשדרג את הבניין המשותף ולפנות ליזם שיבצע עבורכם תמ"א 38? מסתבר שאם הבניין ממוקם על מגרש קטן - היזמים לא יתלהבו. אבל אם תחברו לשכנים מהבניינים הסמוכים, ייתכן שתצליחו לקבל הצעות לא רעות בכלל. בדקנו מה אפשר לעשות

מאת: עו"ד רוית סיני-וכולדר פורסם ב-Ynet בתאריך 16.08.12


לצפיה בכתבה במגזין ynet     
ראה מידע נוסף     
 שווי דירות פנטהאוז ודופלקס בהשוואה לדירות רגילות
שווי דירות פנטהאוז ודופלקס בהשוואה לדירות רגילות שווי דירות פנטהאוז ודופלקס בהשוואה לדירות רגילות
שווי שוק ל"פנטהאוזים" ו"דופלקסים" לעומת דירות רגילות | מאי 2012- שכונת "הרצליה הירוקה", הרצליה
 
במסגרת עבודתנו במהלך חודש, בשכונת "רמת אביב ג` החדשה", ערכנו מחקר מקיף.
מטרת המחקר, לזהות האם קיים פער בין מחירו של מ"ר בדירות סטנדרטיות לבין מחירו של מ"ר בדירות "יוקרתיות". בנוסף, נתבקשנו לזהות מהם מאפייני רמת גמר גבוהה כפי שנדרשת על ידי רוכשי דירות היוקרה.
 

ראה מידע נוסף     
 שמאי מקרקעין שווי בתי מלון
שמאי מקרקעין שווי בתי מלון שמאי מקרקעין שווי בתי מלון

כשמאי מקרקעין הננו נדרשים, בין השאר, להעריך שווי בתי מלון. בדרך כלל הערכות השווי הנן לבתי מלון בנויים ופועלים ולעיתים הערכות הנן לקרקעות פנויות המיועדות לבית מלון. במאמר זה אתייחס להערכת שווי של בתי מלון בנויים.


ראה מידע נוסף     
 שמאי מקרקעין ורשות המים כמפקיעה
שמאי מקרקעין ורשות המים כמפקיעה שמאי מקרקעין ורשות המים כמפקיעה

לפני כחודש פנו אלינו לקוחות ובקשו אותנו כשמאי מקרקעין לערוך חוות דעת לעניין הפקעה מתוכננת של רשות הניקוז. בעת שומת פיצויי ההפקעה עמדו לפנינו הוראות "חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח – 1958. עפ"י סעיף 30ג לחוק, הפיצויים ישולמו למי שהיה זכאי להם כאמור בסעיף 90(1) לחוק המים, התשי"ט – 1959 ולסעיף 1 וסעיף 8 בכללי המים (חישוב פיצויים), התשכ"ב – 1961, שם נקבע: כי "קביעת שווים של מקרקעין, יעשה עפ"י פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) 1943, למעט הוראות הסעיפים 20 ו- 21 לפקודה.


ראה מידע נוסף     
 שמאי מקרקעין – שווי שוק ושווי לבטוחה
שמאי מקרקעין – שווי שוק ושווי לבטוחה שמאי מקרקעין – שווי שוק ושווי לבטוחה

לאחרונה פנו למשרדינו מספר לקוחות ובקשו מאתנו, כשמאי מקרקעין, לערוך חוות דעת לעניין נכסים המשמשים בפועל למגורים בתל אביב אך למעשה אין להם היתר בנייה כדין ו/או שההיתר מאפשר שימושים אחרים כגון : מחסן, חדר כביסה וכיו"ב שימושים על פי ההיתר שאינם מתירים שימוש למגורים. במאמר זה נראה את ההבדלים המשמעותיים בשווים של נכסים המוערכים לצורך שימוש כבטוחה לקבלת אשראי לעומת הערכת שווי שוק.


ראה מידע נוסף     
 איזון בין בעלים ופירוק שיתוף במקרקעין
איזון בין בעלים ופירוק שיתוף במקרקעין איזון בין בעלים ופירוק שיתוף במקרקעין
בשנה החולפת, הובאו לטיפול במשרדנו מקרים רבים בהם נתבקשנו, כשמאי מקרקעין, לבחון ולייעץ כיצד ניתן לאזן זכויות בין בעלי קרקע ו/או לפרק שיתוף בזכויות במקרקעין, כאשר הבעלות הנה מסוג הידוע בכינוי "מושעא" (בעלים רבים וכל אחד בחלק בלתי מסוים).

במקרה הראשון, לבני משפחה ואחרים בעלי זכויות בקרקע חקלאית, בחלקים בלתי מסוימים, אושרה תכנית הנקראת "רה פרצליה"- איחוד וחלוקה של זכויות עפ"י טבלאות איזון והקצאה, הנערכות על ידי שמאי מקרקעין, מטעם הועדה המקומית.

ראה מידע נוסף     
 חוות דעת שמאי מקרקעין
חוות דעת שמאי מקרקעין חוות דעת שמאי מקרקעין
מתי לא תתקבל תביעה לכפל שווי לפי סעיף 219 לחוק התכנון והבניה
ביום 19.01.2011 ניתן פס"ד בעניין תביעה של רשות מקומית לקנס בסך כ- 400,000 ₪, סכום זה נתבע באמצעות הפעלת סעיף 219[1] לחוק התכנון והבניה וגובה הדרישה גובה על ידי הצגת חוות דעת של שמאי מקרקעין.

ראה מידע נוסף     
 חוות דעת שמאי מקרקעין - דירות נופש
חוות דעת שמאי מקרקעין - דירות נופש חוות דעת שמאי מקרקעין - דירות נופש

שווי דירות נופש כעולה מהגדרתן והמיסוי החל עליהן
בחודש אוגוסט 2010 פורסמה הוראת ביצוע של האגף למיסוי מקרקעין מס` 5/2010 מטרתה להגדיר את אופן המיסוי ועל כן מובן, שראשית המלאכה הנה הגדר "דירות נופש".

אחת השאלות המרכזיות, בעת מכירה, האם חל על מכירת "דירת נופש" אותו הפטור שחל על דירת מגורים (מכירה בפטור מלא אחת ל- 4 שנים)? בעת רכישה, האם זכאים למדרגות מס מופחתות כשם שחלות על דירת מגורים.


ראה מידע נוסף     
 שווי מערכות סולאריות בעיני שמאי מקרקעין
שווי מערכות סולאריות בעיני שמאי מקרקעין שווי מערכות סולאריות בעיני שמאי מקרקעין

מאז כניסתה לתוקף של תמ"א 10/ד10, החלה מגמה לפיה נדרשים שמאי מקרקעין לבדוק ולהעריך מבנים (בעקר תעשייתיים) וקרקעות, הכוללים, יחד עם המבנים הרגילים, תוספת של מערכות סולאריות לייצור חשמל, אשר מניבות הכנסה. מאמר זה עוסק בניתוח העקרונות והמאפיינים העיקריים, אשר, חייבים להילקח בחשבון, בחוות דעת של שמאי מקרקעין, בקביעתו את שווי השוק של המקרקעין, כאשר גגות מבנים, בנויים או, שיבנו יהיו מיועדים להתקנת מערכות פוטו וולטאג` בהספק כללי של כ- 1.92 MWP.


ראה מידע נוסף     
 כפל שווי סעיף 219- "הגרזן" החדש של רשויות התכנון
כפל שווי  סעיף 219- "הגרזן" החדש של רשויות התכנון כפל שווי  סעיף 219- "הגרזן" החדש של רשויות התכנון

רשויות התכנון נוקטות ב"יד קשה" ו"בגרזן" מונף כלפי תופעת עבירות הבניה
לצורך מלחמתם, נוהגות כיום, רשויות רבות לתבוע את בעלי הנכסים ובנוסף לצרף לתביעה דרישה לתשלום "כפל שווי", המוזכר בסעיף 219 לחוק התכנון והבניה.
על מנת לתת לדרישתם משנה תוקף הן מצרפות חוות דעת של שמאי מקרקעין.


ראה מידע נוסף     
 ירידת ערך בבית מגורים – אי התאמה להיתר
ירידת ערך בבית מגורים – אי התאמה להיתר ירידת ערך בבית מגורים – אי התאמה להיתר

שמאי מקרקעין, נדרש לעתים לחוות דעתו לעניין ירידת ערך, גם במקרים בהם רוכשים שקנו נכס מוצאים, מראש, או בדיעבד, כי הנכס/ בית המגורים אינו תואם להיתרי הבניה.
טענות הצדדים נתמכות בשומות שמאי מקרקעין מטעמם.
כאשר עולה טענה של ירידת ערך בשל אי התאמה להיתר - שמאי מקרקעין בחוות דעתו מתמודד עם עקרונות מגוונים הבוחנים את ראשי הנזק והעיקריים שביניהם הינם כדלהלן:


ראה מידע נוסף     
 היטל השבחה – הפגיעה באזרח הקטן דרך תיקון 84
היטל השבחה – הפגיעה באזרח הקטן דרך תיקון 84 היטל השבחה – הפגיעה באזרח הקטן דרך תיקון 84

בתאריך ה –10.07.2008, פורסם תיקון 84 לחוק התכנון והבניה, הקובע ומסדיר את הליכי הדיון וההכרעה בנושא היטל ההשבחה.
בתיקון ובתקנותיו מצוין, בין השאר, שעל דרישות כספיות מעל 50,000 ₪, לא ניתן יותר לנסות ולגשר על הפערים בין שמאי הצדדים ולהגיע להסכמה באישור הועדה ובעלי הזכויות, בהליך שהיה ידוע בשמו "שומה מוסכמת".

מצב זה יוצר מצבים לפיהם, על שומות לדרישת היטל ההשבחה שערכיהן נעים בסכומים מעט גבוהים יותר, אין לבעלי הזכויות אפשרות למצות את זכותם לשומה מטעמם, היות ותיקון 84 מחייבם להליך ארוך ויקר שיוצר חוסר כדאיות כלכלית.


ראה מידע נוסף     

  
  
 |  שמאות מקרקעין |  אודות  |  תמ''א 38 בשבילך  |  סוגיות נפוצות ופתרונות  |  מגמות חמות  |  קישורים  |  יצירת קשר  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
בועז וכולדר-שמאות מקרקעין- www.w-b.co.il © כל הזכויות שמורות
שמאי מקרקעין - שמאי מקרקעין בתל אביב - בועז וכולדר תל אביב: דרך מנחם בגין 44 טל: 03-6877979 פקס: 03-6877977 חיפה: סטפן וייז 1 טל: 04-8311738
כל מידע המובא באתר זה אינו מיועד להצגה או להעתקה, באופן מלא או חלקי, השימוש במידע דלעיל הינו באחריות המשתמש בלבד. כל המידע המוצג באתר הינו
מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת מקצועיות. אין באמור לעיל משום ייעוץ ו/או חוות דעת והוא מבוסס על בדיקות ניתוחים והנחות עבודה, שנעשו במשרדנו.
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל